การตรวจประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิตน้้าแข็งตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ในกรุงเทพมหานคร

การตรวจประเมินและแนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิตน้้าแข็งตามหลักเกณ Read More …

ภาพยนตร์ LGBT ความเปิดกว้างทางเพศของรัฐ กรณีศึกษาภาพยนตร์ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติช่วงปี 2016-2017

อาจารย์อธิพัฒน์ วรนิธิภาคย์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัย Read More …

สรุปการศึกษาดูงาน เรื่อง : ศูนย์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์

ศูนย์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไชน่าทาวน์ประเทศสิงคโปร์ อาจารย Read More …

บทความวิชาการ เรื่อง : การสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต Read More …

บทความวิจัย เรื่อง : การย้อนรำลึกถึงความเป็นอดีตท่ามกลางบริบททางกระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาผ่าน ซีรี่ย์ชุด Reply 1988

การย้อนรำลึกถึงความเป็นอดีตท่ามกลางบริบททางกระแสโลกาภิวัตน์ Read More …

บทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์ ทรีวี สยาม

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ผลิตรายกา Read More …

บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อนำเสนอเนื้อการเรียนการสอนในรายวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อนำเสนอเนื้อการเรียนการสอน ในรายวิ Read More …

บทความวิจัยเรื่อง การประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 108 ปัญหาภาษากล้อง DSLR

การประยุกต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง 108 ปัญหาภาษาก Read More …