บทความวิเคราะห์ประเด็นคัดสรรทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ภาพยนตร์ Ramen Teh และ 667

บทความวิเคราะห์ประเด็นคัดสรรทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ภาพยนตร์ R Read More …

ภาพยนตร์ LGBT ความเปิดกว้างทางเพศของรัฐ กรณีศึกษาภาพยนตร์ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติช่วงปี 2016-2017

อาจารย์อธิพัฒน์ วรนิธิภาคย์ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัย Read More …

สรุปการศึกษาดูงาน เรื่อง : ศูนย์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไชน่าทาวน์ ประเทศสิงคโปร์

ศูนย์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไชน่าทาวน์ประเทศสิงคโปร์ อาจารย Read More …

บทความวิชาการ เรื่อง : การสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหากำไรของรัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต Read More …

บทความวิจัย เรื่อง : การย้อนรำลึกถึงความเป็นอดีตท่ามกลางบริบททางกระแสโลกาภิวัตน์ กรณีศึกษาผ่าน ซีรี่ย์ชุด Reply 1988

การย้อนรำลึกถึงความเป็นอดีตท่ามกลางบริบททางกระแสโลกาภิวัตน์ Read More …