5 ขั้นตอนง่ายๆ เข้าใช้งาน KM วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

มีขั้นตอนที่สำคัญ  ดังนี้

  1.  เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ กับ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

001

2. พิมพ์ https://goo.gl/vjgoF3

002

3. กรอกข้อมูล ของผู้ใช้งานตาม ฟอร์ม ที่ปรากฎ

003

4. เข้าไปที่    http://award.siamtechno.ac.th/wp-login.php

ใส่ E-mail  และ รหัสผ่าน ที่ได้รับ  เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล KM (Knowledge Management)

004

5. เพียงเท่านี้  ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ตามความต้องการ

005