ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump)

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump)

การทำงานของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump)  เป็นระบบสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน  อาคาร หรือใช้ในการเกษตร โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ร่วมกับปั๊มน้ำ เพื่อให้สามารถสูบน้ำได้แม้ไม่มีไฟฟ้า ซึ่งอาจจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำเพื่อเก็บบนหอสูงหรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้โดยแผงโซล่าเซลล์นั้นจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้า แล้วทำการประจุ (ชาร์จ) ไว้ในแบตเตอรี่เพื่อรอจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำ เมื่อเปิดสวิทช์ปั๊มน้ำจะทำงานอัตโนมัติจนน้ำในถังถึงระดับที่ต้องการปั๊มน้ำจึงหยุด และจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อระดับน้ำต่ำกว่าค่าที่กำหนดซึ่งในระหว่างที่ปั๊มน้ำหยุดทำงาน แผงโซล่าเซลล์จะทำหน้าที่ประจุไฟฟ้าเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่

จุดเด่น ของระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  เราตั้งใจออกแบบระบบสูบน้ำฯ ให้ใช้งานได้ทั้งในครัวเรือน ชุมชน พื้นที่การเกษตร หรือเป็นชุดสาธิตการเรียนรู้  ระบบสูบน้ำฯ จึงมีขนาดกะทัดรัดง่ายต่อการติดตั้งและเคลื่อนย้าย  จากการที่ได้ไปติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำฯ ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ กว่า 30 ชุด ทั่วประเทศ ได้รับเสียงตอบรับที่ดี  เนื่องจากช่วยลดค่าไฟฟ้าได้จริง การทำงานของระบบสูบน้ำฯ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องไม่มีปัญหาต่างๆ ตามมาทีหลัง

ด้วยความตั้งใจของท่านอธิการบดี ที่ต้องการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และปฏิบัติงานได้จริง พร้อมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทุกชุด ล้วนมาจากฝีมือและความตั้งใจของนักศึกษาของชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แม้ในการออกพื้นที่ไปติดตั้งระบบสูบน้ำฯ แต่ละครั้งอาจจะเหนื่อย ร้อน หรือมีปัญหาในการติดตั้งบ้าง แต่นักศึกษาทุกคนก็ได้รับความรู้และประสบการณ์ทำงาน ก่อนจะจบการศึกษาออกไปทำงานข้างนอกจริงๆ

อาจารย์องอาจ วิเศษสุข