การใช้ VMware Vsphere สำหรับทำ Data Center

VmWare คืออะไร

Virtual Machine คือระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เหมือนมีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือมากกว่านั้น ซ้อนกันอยู่ในคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว(ทั้งนี้ต้องดูทรัพยากรของเครื่องหลักด้วย (cpu,ram,hdd) )

เครื่องหลักหรือเครื่อง physical เรียกอีกอย่างว่า Host

เครื่องที่รันอยู่ใน VM เรียกว่า Guest

VMware Workstation ต้องติดตั้งโดยที่ต้องติดตั้งผ่าน OS  ซึงจะทำงานใด้นั้นต้องติดตั้งโปรแกรม VMware Workstation ซึงการทำงานจะช้าเพราะว่าต้อง Shared ทรัพยากรของระบบทั้ง host และ Guest

 

การใช้  VMware Vsphere สำหรับทำ Data Center โดยการทำ  Visualization Server