บทความวิเคราะห์ประเด็นคัดสรรทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ภาพยนตร์ Ramen Teh และ 667

บทความวิเคราะห์ประเด็นคัดสรรทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา ภาพยนตร์ R Read More …

ความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของประชาชน กรณีศึกษา หมู่ที่ 6 บ้านดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ความรู้และพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของประชาชน กรณีศึกษา หมู่ท Read More …

การลดเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในเนื้อไก่โดยการหมักด้วยสารสกัดจากอบเชย

การลดเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในเนื้อไก่โดยการหมักด้วยสารสกัดจา Read More …

การยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียโดยสารสกัดจากอบเชยและกานพลู

   การยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสียโดยสารสกัดจากอบเช Read More …

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น กรณีศึกษาของประชาชนหมู่บ้านเกาะใหญ่ ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น Read More …

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ในเขตกรุงเทพมหานคร

 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำในตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ในเขตกรุงเท Read More …